วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

www.บ้านสุขภาพดี.com ล้างพิษตับ

รูปทีมงาน อบรมล้างพิษตับสูตร อ.ขวัญดินรูปทีมงาน อบรม ล้างพิษตับ ครั้งที่ 1


ทีมงาน บ้านสุขภาพดี.com ได้เข้าหลักสูตรการล้างพิษเพื่อสุขภาพแบบ อ.ขวัญดิน รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธี พลตรี จำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
คุณตา (เสื้อสีครีม) ถ่ายรูปคู่กับคุณสาว (คนขวามือ) ณ สามอาชีพกู้ชาติ 
                                                     คุณสาว (คนกลาง) กับเพื่อน                                         คุณสาว (คนกลาง) กับเพื่อน                                         คุณสาว (คนกลาง) กับเพื่อน
                                         คุณสาว (คนกลาง) กับเพื่อน
                                         คุณสาว (คนกลาง) กับเพื่อน

                                         คุณสาว (คนกลาง) กับเพื่อนรูปทีมงาน อบรม ล้างพิษตับ ครั้งที่ 2                        ทีมงาน บ้านสุขภาพดี.com ประกอบด้วยคุณสาว และคุณตา
            คุณสาว (คนซ้าย) / อ.ขวัญดิน (คนกลาง) / คุณตา (คนขวา) ถ่ายรูปร่วมกัน
                          ในวันเข้าหลักสูตรการล้างพิษกับอ.ขวัญดิน เป็นครั้งที่ 2
                             ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2556    ณ ศีรษะอโศก

 ร่วมกิจกรรมล้างพิษ ที่ศีรษะอโศก


 (ดื่มน้ำมันมะกอก ตอน 8 โมงเช้า)


   (ร่วมด้วยช่วยกัน เตรียมอาหาร)


รูปทีมงาน (คุณรัตติกาล) ถ่ายรูปกับเืพื่อน ๆ ที่เข้าอบรม

                                                                                (ปิ้งข้าวจี)
 (ถ่ายรูปร่วมกัน) (ถ่ายรูปร่วมกัน)
 (ถ่ายรูปร่วมกัน)


 (กินน้ำมันมะกอก)


 (ฟังอาจารย์ขวัญดินบรรยาย)


                                                             (ห่อข้าวจี)                                          (ถ่ายรูปร่วมกับอ.ขวัญดิน)

รายละเอียด แผนที่ ติดต่อ ทีมงานบ้านสุขภาพดี